Lidmaatschap

De Kluners kent 3 soorten leden:

  1. Jeugdschaatsleden
    Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al lid worden van onze vereniging. In de winter trainen deze kinderen bij het “jeugdschaatsen” van de Shorttrack Club Thialf op de binnenbanen van Thialf en in de zomer mogen zij meedoen aan de zomertrainingen en activiteiten van de Kluners.
  2. Leden
    Leden mogen op meerdere trainingsuren van Thialf trainen. Zij mogen maximaal 3x per week bij de club trainen. Voor deelname aan wedstrijden is een KNSB-licentie verplicht. Deze moet door het lid zelf aangevraagd worden via www.knsb.nl.
  3. Donateurs
    Donateurs dragen ‘De Kluners’ een warm hart toe. De kosten bedragen € 20,00 per jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de STC De Kluners is minimaal voor één jaar. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 juli verlengd met één jaar zodra je een trainingszegel koopt voor het volgend schaatsseizoen.

Indien je stopt met trainen bij onze schaatsclub dan kun je het lidmaatschap per 1 juli van het volgende schaatsseizoen beëindigen. Je doet dit uitsluitend schriftelijk of per e-mail vóór 1 juli bij de ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum ben je verplicht om de contributie te betalen tot en met het kwartaal waarin je opzegging bij de ledenadministratie binnen komt.