Bijzondere Kluners

Onze club telt 9 ereleden. Deze mensen hebben de titel erelid verdiend door hun inspanningen voor de Kluners en/of hun geweldige prestaties.

 • Pieter Gjaltema en Folkert Wels † zijn benoemd tot erelid vanwege hun inzet voor De Kluners.
 • Trijn Epema-Medendorp † is jarenlang secretaris geweest en heeft door de organisatie van verschillende schaats, fiets- en schaatstochten veel geld binnengehaald voor De Kluners.
 • Lieuwe de Boer en Hilbert van der Duim zijn zelfs internationaal bekend geworden vanwege hun prestaties.
 • Jappie Hoekstra is met zijn twaalf jaar de langstzittende voorzitter. Hij heeft met zijn manier van leidinggeven de club een enorme boost gegeven.
 • Pieter van der Velde † is tijdens zijn werkzaamheden als trainer tijdens een tragisch ongeval overleden in Thialf. Na zijn overlijden is hij postuum benoemd tot erelid.
 • Willem Boorsma heeft 16 jaar deel uitgemaakt van het bestuur waarvan 14 jaar als secretaris. Bij zijn afscheid is hij benoemd tot erelid.
 • Douwe Boonstra is na bijna 9 jaar als bestuurslid benoemd als erelid voor zijn inzet voor de club en is voor zijn vele vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden.

Naast de ereleden zijn er ook acht leden van verdienste benoemd. Dit zijn

 • Annemieke Jorritsma-Boersma,
 • Maaike Nicolai,
 • Boukje de Jong-Spoor,die in 2011 zelfs een koninklijke onderscheiding ontving,
 • Petrus Bosma †,
 • Berend Postmus,
 • Pieter Varwijk,
 • Remmelt Dijkstra en
 • Willem Hooghiemstra †.

Allen hebben zich meerdere jaren volop ingezet als bestuurder, vrijwilliger of trainer.