De Kluners

Schaatsclub Drachten e.o.

Tarieven seizoen 2019-2020

Categorie Leeftijd Trainingszegel Bijdr.Gewest Bijdr.KNSB Licentie Contributie
Pupillen A-F 8-12 jaar €   63,00 € 10,00 € 6,10 € 10,80 €   84,00
C-Junioren 13-14 jaar €   86,00 € 10,00 € 6,10 € 24,30 €   84,00
B-Junioren 15-16 jaar €   86,00 € 10,00 € 6,10 € 24,30 € 100,00
A-Junioren 17-18 jaar €   96,00 € 10,00 € 6,10 € 24,30 € 100,00
Neo Senioren 19-22 jaar € 113,00 € 10,00 € 8,70 € 40,50 € 100,00
Senioren Vanaf 23 jaar € 113,00 € 10,00 € 8,70 € 40,50 € 120,00
Begeleiders t/m B-Junior €      5,00
Toegangspas Éénmalig

Duplicaat

€      5,00

€      5,00

Jeugdschaatsen € 142,50 €   15,00
Donateur €   20,00

Peildatum categorie : 1 juli 2019

Prijs trainingsabonnementen is voor het seizoen 2019-2020 gebaseerd op 20 trainingen per trainingsabonnement.

Het lidmaatschap 2019-2020 loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

De bedragen voor trainingsabonnementen, Gewest Fryslân en KNSB zijn verplichte kosten en moeten wij volledig weer afdragen aan respectievelijk de BC Thialf (ijshuur), het Gewest Fryslân en de KNSB. Deze bedragen belasten wij (nog) niet door aan de leden

Een licentie is alleen verplicht voor wedstrijdrijders en moet door het lid zelf worden aangevraagd bij de KNSB.

De contributie wordt gebruikt voor alle overige kosten (o.a. trainerskosten, jurykosten, EHBO, interclubwedstrijden, activiteiten, etc.).

Elk 2e en volgende lid van hetzelfde gezin, wonende op het hetzelfde adres, krijgt per jaar € 10,00 korting op de contributie.

Alle betalingen gaan uitsluitend via automatische incasso naar rekening NL38RABO0322352584 t.n.v. STC De Kluners. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met de penningmeester.

Het lidmaatschap is voor minimaal één jaar. Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 juli verlengd met één jaar zodra je een trainingsabonnement koopt voor het volgende seizoen.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail vóór 1 juli worden opgezegd bij de ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum ben je verplicht om contributie te betalen tot en met het kwartaal waarin je opzegging bij de ledenadministratie binnenkomt.

Data waarop de contributie/trainingsabonnementen worden geïnd:

15 september 2019: contributie 1e kwartaal 2019/2020

25 oktober 2019: trainingsabonnement(en)

25 november 2019: contributie 2e kwartaal 2019/2020

25 februari 2020: contributie 3e kwartaal 2019/2020

25 mei 2020: contributie 4e kwartaal 2019/2020