De Kluners

Schaatsclub Drachten e.o.

Voorzitter/Secretaris:
Janny Bastiaannet
secretaris@kluners.nl
06 – 41 86 98 81

Penningmeester/Ledenadministratie:
Jikkie van der Meer
penningmeester@kluners.nl
0516 – 47 15 79

Trainingscoördinator:
Roel Donker
roeldonker@kluners.nl
06-15 85 23 56

Algemeen bestuurslid:
Henk Oosterhof
Wiardus Blom