De Kluners

Schaatsclub Drachten e.o.

Voorzitter/Secretaris: Janny Bastiaannet

secretaris@kluners.nl
06 – 41 86 98 81

Penningmeester/Ledenadministratie: Jikkie van der Meer

penningmeester@kluners.nl
0516 – 47 15 79

Trainingscoördinator: Roel Donker

roeldonker@kluners.nl

06-15 85 23 56

Algemeen bestuurslid: Henk Oosterhof