De Kluners

Schaatsclub Drachten e.o.

Goedendag leden,
Volgende week woensdagavond is onze Algemene Ledenvergadering. We hebben lang getwijfeld of we het door moeten laten gaan; niet alleen vanwege de maatregelen maar ook vanwege het feit dat we een toch wel erg rustig schaatsseizoen hebben gehad en daarmee een korte agenda hebben. Uiteraard willen we jullie wel meenemen in de zaken die er spelen binnen onze club en de Baancommissie Thialf. Maar ook een terugblik geven op het afgelopen jaar waar de we allemaal te maken hebben gehad met de gevolgen van de Corona Crisis. Voor deze avond hebben we helaas een beperkt aantal plaatsen beschikbaar maar gezien de opkomst van de afgelopen jaren moet dit lukken. Er is ruimte voor 29 leden. We willen jullie dan ook vragen je aanwezigheid via de mail door te geven aan: secretaris@kluners.nl
Gelukkig zijn de maatregelen dusdanig aangepast dat we het komend schaatsseizoen bijna als vanouds kunnen starten! Bij binnenkomst zal het tonen van de gezondheidscheck blijven gelden. Wil je helemaal bijblijven, download dan de app Sportity. Gebruik het wachtwoord: @BCThialf om toegang te krijgen. Deze app vervangt de NotifyApp die de BC vorig jaar geïntroduceerd heeft. Volgende week vrijdag 17 september zal de eerste training van start gaan. Voor alle eerste trainingen geldt: 

 • zorg dat je een half uur van te voren aanwezig bent
 • nieuwe leden kunnen de pasjes bij de balie ophalen
 • er is een bestuurslid aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Werkgroep Flex-app
 4. Verslag kascommissie
 5. Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Voorzitter/Secretaris – Janny Bastiaannet
  • Penningmeester/Ledenadministratie – Jikkie van der Meer
  • Trainerscoordinator – Roel Donker
 6. Rondvraag

Zoals jullie kunnen lezen zijn er een aantal vacatures binnen het bestuur. We hebben met plezier en enthousiasme een bijdrage gedaan maar het is tijd voor een nieuwe lichting! Heb je interesse en wil je weten wat het inhoudt? Bel ons gerust, wij kunnen je vertellen hoeveel tijd (of hoe weinig) er in gaat zitten en wat je ervoor terug krijgt 🙂 We kijken uit naar jullie reacties en zien jullie of volgende week tijdens de ALV of vanaf volgende week op het ijs in Thialf!

Categories: Geen categorie

Comments are closed.